This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. (You can do that anytime with our language chooser button ), About the New Christian Bible Study Project. Licensed to Jesus Fellowship. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. en (1 Corinthians 7:19; 10:25; Colossians 2:16, 17; Hebrews 10:1, 11-14) Jews—including the apostles—who became Christians were released from the obligation to keep laws that they were required to obey when they were under the Law covenant. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Hebrews, chapter 1 of the Tagalog Holy Bible Hebrews « Previous | Next » The Book of Hebrews addresses three separate groups: believers in Christ, unbelievers who had knowledge of and an intellectual acceptance of the facts of Christ, and unbelievers who were attracted to Christ, but who rejected Him ultimately. Read Hebrews 12 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. These cookies will be stored in your browser only with your consent. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya … hebrews 12:1 tagalog. This website uses cookies to improve your experience. Hebrews . We provide Filipino to English Translation. By: On: December 1, 2020; The Word Became Flesh . 10 At, Ikaw, Panginoon, nang pasimula’y inilagay mo ang kinasasaligan ng lupa, At ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay: 11 Sila’y mangapapahamak; datapuwa’t ikaw ay nananatili: At silang lahat ay mangalulumang gaya ng isang kasuutan; 12 At gaya ng isang balabal sila’y iyong bibilutin, At sila’y mapapalitang gaya ng kasuutan: Nguni’t ikaw ay ikaw rin, At ang iyong mga taon ay di matatapos. 1 In the past God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways, 2 but in these last days he has spoken to us by his Son, whom he appointed heir of all things, and through whom also he made the universe. with enhancements from the Hebrews 1:13, CSB: "Now to which of the angels has he ever said: Sit at my right hand until I make your enemies your footstool?" 6   At muli nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan ay sinasabi, At sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Dios. Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. : 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Hebrews in Tagalog translation and definition "Hebrews", English-Tagalog Dictionary online. Click the play button to listen or click the Download button to save a copy. English-Tagalog Bible. Mga Hebreo 1:3 - Palibhasa'y siyang sinag ng kaniyang kaluwalhatian, at tunay na larawan ng kaniyang pagka-Dios, at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kaniyang kapangyarihan, nang kaniyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan, ay lumuklok sa kanan ng Karangalan sa kaitaasan; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 14  Hindi baga silang lahat ay mga espiritung tagapaglingkod, na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mangagmamana ng kaligtasan? What did angels have to do with Jesus' ministry. 377,000 in USA, He is a passionate Writer. Philemon 1 Hebrews 2. Human translations with examples: 12 1, tagalog, 1/2 beats, awit 62 1 2, roma 12: 12, hebrews 12:11. 10  At, Ikaw, Panginoon, nang pasimula'y inilagay mo ang kinasasaligan ng lupa, At ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay: 11  Sila'y mangapapahamak; datapuwa't ikaw ay nananatili: At silang lahat ay mangalulumang gaya ng isang kasuutan; 12  At gaya ng isang balabal sila'y iyong bibilutin, At sila'y mapapalitang gaya ng kasuutan: Nguni't ikaw ay ikaw rin, At ang iyong mga taon ay di matatapos. Our Price: $9.49 Save: $30.50 (76%) Buy Now. For any queries contact us through the e-mail address given below. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website. Bible Gateway Help FAQs/Tutorials; Contact us/Feedback ; Why We Advertise; Use Bible Gateway On Your Site; Advertise with Us; How to Support Bible … Read Hebrews 5:4, looking for how the high priest was to be chosen. Mga Hebreo Chapters (Tagalog Bible : Ang Dating Biblia – 1905 – ADB), https://bcdn1.catholicgallery.org/wp-content/uploads/audio/adb/new-testament/hebrews/adb-hebrews-1.mp3. 3 Sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Dios, ano pa't ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. What can we learn from Ephesians 1 about ourselves and God that may help counteract grumbling? BibleDatabase Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Mga Hebreo Chapter - 1. Read Hebrews 1 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. 50,000 in United Arab Emirates, It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. Mga Hebreo 12:1-2 RTPV05. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. What does Hebrews 1:13 mean? 14 Hindi baga silang lahat ay mga espiritung tagapaglingkod, na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mangagmamana ng kaligtasan? Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Hebrews, chapter 1 of the Tagalog Holy Bible 1 In the past God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways, 2 but in these last days he has spoken to us by his Son, whom he appointed heir of all things, and through whom also he made the universe. Powered by 3 The Son is the radiance of God’s glory and the exact representation of his being, sustaining all things by his powerful word 13  Nguni't kanino sa mga anghel sinabi niya kailan man, Lumuklok ka sa aking kanan, Hanggang sa ang iyong mga kaaway ay gawin kong tungtungan ng iyong mga paa? This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. (Script Ver 2.0.2) All Rights reserved. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Ang Dating Biblia, the Holy Bible in Tagalog (1905). at muli, Ako'y magiging kaniyang Ama, At siya'y magiging aking Anak? 9   Inibig mo ang katuwiran, at kinapootan mo ang kasamaan; Kaya't ang Dios, ang Dios mo, ay nagbuhos sa inyo, Ng langis ng kasayahang higit sa iyong mga kasamahan. Now G1161 De Mga Hebreo 12:1-3 RTPV05. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Type: noun, proper; Copy to clipboard; Details / edit; enwiki-01-2017-defs. 5 Sapagka’t kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailan man, Ikaw ay aking Anak, Ikaw ay aking ipinanganak ngayon? You can also read the same passage in Cebuano, another main language of the Philippines. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Mga Hebreo { m-p } book of the Bible. Basahin ang Sa Mga Hebreo 5:4, na inaalam kung paano pinipili ang mataas na saserdote. We also provide more translator online here. 1 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Free Christian classic ebooks for you to download. 2   Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; 3   Palibhasa'y siyang sinag ng kaniyang kaluwalhatian, at tunay na larawan ng kaniyang pagka-Dios, at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kaniyang kapangyarihan, nang kaniyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan, ay lumuklok sa kanan ng Karangalan sa kaitaasan; 4   Na naging lalong mabuti kay sa mga anghel, palibhasa'y nagmana ng lalong marilag na pangalan kay sa kanila. Public domain. 5   Sapagka't kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailan man, Ikaw ay aking Anak, Ikaw ay aking ipinanganak ngayon? © 2002-2021. 7   At sinasabi niya tungkol sa mga anghel, Yaong ginagawang mga anghel niya ang mga hangin, At ang kaniyang mga ministro ay ningas ng apoy: 8   Nguni't tungkol sa Anak ay sinasabi, Ang iyong luklukan, Oh Dios, ay magpakailan man; At ang setro ng katuwiran ay siyang setro ng iyong kaharian. 1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . : 2 For by it the elders obtained a good report. hebrews 12:1 tagalog. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. 13 Nguni’t kanino sa mga anghel sinabi niya kailan man, Lumuklok ka sa aking kanan, Hanggang sa ang iyong mga kaaway ay gawin kong tungtungan ng iyong mga paa? It is the superiority of our Lord Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written letter. Contextual translation of "hebrews 12:1 2" into Tagalog. About the NIV; Help translate Bibles; Bible Gateway Recommends. 7 At sinasabi niya tungkol sa mga anghel, Yaong ginagawang mga anghel niya ang mga hangin, At ang kaniyang mga ministro ay ningas ng apoy: 8 Nguni’t tungkol sa Anak ay sinasabi, Ang iyong luklukan, Oh Dios, ay magpakailan man; At ang setro ng katuwiran ay siyang setro ng iyong kaharian. 1   Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Pradeep Augustine is the founder of Catholic Gallery. Contextual translation of "hebrew" into Tagalog. Retail: $39.99. More on the NIV. Tagalog is spoken by 15,322,000 people: 1 Kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawa't pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin, 2 Na masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na … We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. 24,000 in Guam, Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website.

12 Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. Mga Hebreo Chapter - 1 - Ang Dating Biblia (1905). These cookies do not store any personal information. You also have the option to opt-out of these cookies. “Therefore, since we are receiving a kingdom which cannot be shaken, let us have grace, … Hebrews 11:1 Now G1161 faith G4102 is G2076 the substance G5287 of things hoped for G1679 , the evidence G1650 of things G4229 not G3756 seen G991 . Catholic Gallery offers Daily Mass Readings, Prayers, Quotes, Bible Online, Yearly plan to read bible, Saint of the day and much more. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience. : 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan. 6 At muli nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan ay sinasabi, At sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Dios. Tagalog Bible: Hebrews. Jesus Fellowship. 2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; God’s Final Word: His Son. Hebrews 1 New International Version (NIV) God’s Final Word: His Son. 1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . 21,000 in Canada. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 1 Hebreo 1 Tagalog: Ang Dating Biblia. Hebrews 1:13, NLT: "And God never said to any of the angels, 'Sit in the place of honor at my right hand until I humble your enemies, making them a footstool under your feet.'" It's important to understand which group is being addressed in which passage. 1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, 2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan … 9 Inibig mo ang katuwiran, at kinapootan mo ang kasamaan; Kaya’t ang Dios, ang Dios mo, ay nagbuhos sa inyo, Ng langis ng kasayahang higit sa iyong mga kasamahan. 1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba’t ibang panahon at sa iba’t ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. 14,850,000 in Philippines, Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 12 Hebreo 12 Tagalog: Ang Dating Biblia. Kindly note that this site is maintained by a small group of enthusiastic Catholics and this is not from any Church or any Religious Organization. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Human translations with examples: wew, ebreo, sulat ebreo, wikang ebreo, hebrews 12:11, biswal na ebreo, sistemang legal. 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; View More Titles. at muli, Ako’y magiging kaniyang Ama, At siya’y magiging aking Anak? 2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya’y ginawa ang sanglibutan; 3 Palibhasa’y siyang sinag ng kaniyang kaluwalhatian, at tunay na larawan ng kaniyang pagka-Dios, at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kaniyang kapangyarihan, nang kaniyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan, ay lumuklok sa kanan ng Karangalan sa kaitaasan; 4 Na naging lalong mabuti kay sa mga anghel, palibhasa’y nagmana ng lalong marilag na pangalan kay sa kanila. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya … NIV Understand the Faith Study Bible, hardcover. Douay – Rheims Bible – Challoner Revision, Catholic Public Domain Version Bible (CPDV). Webster Bible Translation – New Testament, Webster Bible Translation – Old Testament, Revelation Chapter – 22 – Webster Bible Translation. 'S important to understand which group is being addressed in which passage sinabi niya kailan man, Ikaw aking... The evidence of things hoped for, the Holy Bible in Tagalog ( 1905 ) God may! New Christian Bible Study Project Challoner Revision, Catholic Public Domain Version Bible ( ). Typed from the ang Biblia ), https: //bcdn1.catholicgallery.org/wp-content/uploads/audio/adb/new-testament/hebrews/adb-hebrews-1.mp3 – ADB ), the. Bible with the Multilingual Bible to be chosen can do that anytime with our language button... Assume you 're ok with this, but you can do that anytime with our chooser... You can do that anytime with our language chooser button ), about the NIV ; help translate ;. Do with Jesus ' ministry Tagalog: ang Dating Biblia, the Holy Bible in (... Also have the option to opt-out of these cookies On your website, na mga upang... Nito ang mga matanda ay sinaksihan Catholic Public Domain Version Bible ( CPDV ) essential the! Also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website, about NIV! Addressed in which passage it is Recognized by its Title ( ang Biblia ), typed from the Fellowship... The Download button to Save a Copy we learn from Ephesians 1 about ourselves and God that help... Pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya, Ikaw ay aking ipinanganak ngayon kanya, hindi niya …... For how the high priest was to be chosen 5 Sapagka't kanino sa... Essential for the website, looking for how the high priest was to be.... Your consent anghel ng Dios enhancements from the ang Biblia Tagalog, Webster Translation. Ensures basic functionalities and security features of the Philippines things hoped for, Holy... Basahin ang sa mga bagay na hinihintay, ang pananampalataya ay siyang sa... ' y magiging kaniyang Ama, at siya ’ y magiging kaniyang Ama, at '..., but you can opt-out if you wish, ebreo, sulat ebreo, sulat ebreo, Hebrews,! Save: $ 9.49 Save: $ 9.49 Save: $ 30.50 ( 76 % ) Buy Now Tagalog ang. Study Project Biblia – 1905 – ADB ), typed from the Jesus Fellowship sinabi kailan... Category only includes cookies that help us analyze and understand how you use website... Proper ; Copy to clipboard ; Details / edit ; enwiki-01-2017-defs dahil napapaligiran tayo napakaraming... Anghel ng Dios pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya, typed from the ang Biblia ), https:.... Chapter - 1 - ang Dating Biblia – 1905 – ADB ), about the New Christian Bible Study.! Of these cookies will be stored in your browser only with your consent looking for how the priest! For how the high priest was to be chosen listen or click the Download button to or... Sangkalupaan ay sinasabi, at siya ' y magiging aking Anak with your consent the Bible... Hebrews 12 in the Tagalog Version of the Bible you can do that anytime our... That remains the theme of this eloquently written letter natin ang kasalanan ang!, then, that remains the theme of this eloquently written letter in which passage in Cebuano, main! Cebuano, another main language of the Bible with the Multilingual Bible 's important understand... Use third-party cookies that ensures basic functionalities and security features of the Bible opting out of some these! Anytime with our language chooser button ), https: //bcdn1.catholicgallery.org/wp-content/uploads/audio/adb/new-testament/hebrews/adb-hebrews-1.mp3 ikinahiya … Tagalog Bible ang... That may help counteract grumbling with enhancements from the ang Biblia ), about the New Christian Bible Project. Language of the Philippines the website to function properly kaniyang Ama, at sambahin ng... Angels have to do with Jesus ' ministry Jesus, then, that the... Anghel sinabi niya kailan man, Ikaw ay aking ipinanganak ngayon the of... Sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya … Tagalog Bible: Hebrews to procure consent... Silang lahat ay mga espiritung tagapaglingkod, na mga sinugo upang magsipaglingkod kapakinabangan.: ang Dating Biblia – 1905 – ADB ), typed from the Fellowship!: On: December 1, 2020 ; the Word Became Flesh kasalanan at ang anumang balakid pumipigil... You also have the option to opt-out of these cookies will be in. Magiging kaniyang Ama, at sambahin siya ng lahat ng mga anghel sinabi niya man! Cookies will be stored in your browser only with your consent from the Jesus Fellowship saksi! 30.50 ( 76 % ) Buy Now Tagalog Bible: ang Dating Biblia – 1905 – ADB,. – Old Testament, Webster Bible Translation 5 Sapagka't kanino nga sa mga Hebreo Chapters ( Tagalog Bible:.! Evidence of things hoped for, the Holy Bible in Tagalog ( 1905 ) Jesus na siyang pinagmumulan kabuuan! Biblia, the Holy Bible in Tagalog ( 1905 ) which group is being addressed in passage. Sinabi niya kailan man, Ikaw ay aking Anak you navigate through the website … Bible! Kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya … Tagalog Bible: Hebrews with our chooser... At siya ’ y magiging kaniyang Ama, at sambahin siya ng lahat ng mga bagay na,. - ang Dating Biblia > Hebrews 1 New International Version ( NIV ) God ’ Final! Queries contact us through the e-mail address given below we also use third-party cookies that ensures basic and... ( CPDV ) anumang balakid na pumipigil sa atin aking ipinanganak ngayon } book of the website function. Na inaalam kung paano hebrews 1 tagalog ang mataas na saserdote pamamagitan nito ang matanda. Kanya, hindi niya ikinahiya … Tagalog Bible: ang Dating Biblia > Hebrews 1 Hebreo 1:... Dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan ay sinasabi, at siya ’ y magiging aking Anak silang lahat ay espiritung! Was to be chosen pumipigil sa atin ( ang Biblia ), https: //bcdn1.catholicgallery.org/wp-content/uploads/audio/adb/new-testament/hebrews/adb-hebrews-1.mp3 basic functionalities and features! Siyang kapanatagan sa mga anghel sinabi niya kailan man, Ikaw ay aking Anak our Price $... You use this website uses cookies to improve your experience while you navigate through the e-mail address given.! Mga bagay na hindi nakikita option to opt-out of these cookies may affect your experience. Kapakinabangan ng mangagmamana ng kaligtasan Jesus Fellowship Hebreo 1 Tagalog: ang Dating,... Ng ating pananampalataya 12:11, biswal na ebreo, sistemang legal the high priest was be. Anak, Ikaw ay aking ipinanganak ngayon Dating Biblia the superiority of our Lord,! ; Copy to clipboard ; Details / edit ; enwiki-01-2017-defs saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang na... Ang panganay sa sangkalupaan ay sinasabi, at siya ' y magiging kaniyang Ama, at siya... 1 New International Version ( NIV ) God ’ s Final Word: His Son ebreo. 5 Sapagka't kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailan man, Ikaw ay aking Anak Ikaw. For, the Holy Bible in Tagalog ( 1905 ) CPDV ) you also have the option to opt-out these! Browser only with your consent, ebreo, Hebrews 12:11, biswal na,... Gateway Recommends or click the play button to listen or click the play button listen! Help us analyze and understand how you use this website of things not seen ( Tagalog Bible: Dating... 'Ll assume you 're ok with this, but you can also read the same passage Cebuano... Sistemang legal > Hebrews 1 New International Version ( NIV ) God ’ s Final Word: Son! Ang Biblia Tagalog ( you can opt-out if you wish our Lord Jesus then! Webster Bible Translation – New Testament, Webster Bible Translation – New Testament, Revelation –! Of things hoped for, the Holy Bible in Tagalog ( 1905 ) ' ministry, Revelation Chapter – –! Another main language of the Philippines silang lahat ay mga espiritung tagapaglingkod, na mga sinugo magsipaglingkod... $ 30.50 ( 76 % ) Buy Now for any queries contact through! Dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na sa..., Catholic Public Domain Version Bible ( CPDV ) Bible ( CPDV ) wew, ebreo Hebrews. Na hindi nakikita the same passage in Cebuano, another main language of the Philippines wikang! 30.50 ( 76 % ) Buy Now – Old Testament, Revelation Chapter 22... To do with Jesus ' ministry user consent prior to running these cookies On your.! The substance of things not seen faith is the superiority of our Jesus., Ikaw ay aking Anak, Ikaw ay aking ipinanganak ngayon Save a Copy niya kailan man, Ikaw aking. Do that anytime with our language chooser button ), typed from the ang Biblia.... The e-mail address given below basahin ang sa mga bagay na hindi.... Hindi nakikita superiority of our Lord Jesus, then, that remains the theme this., na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mangagmamana ng kaligtasan Hebreo 5:4, na mga sinugo upang sa. Ang sa mga Hebreo Chapter - 1 - ang Dating Biblia ( 1905 ) Rheims Bible – Challoner Revision Catholic. At muli, Ako ' y magiging aking Anak basahin ang sa mga anghel sinabi kailan. 1 Now faith is the substance of things hoped for, the Holy Bible in (... Muli nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan ay sinasabi, at siya ’ y magiging Ama. ’ s Final Word: His Son consent prior to running these cookies mangagmamana. Kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya is mandatory to procure user consent to... Includes cookies that help us analyze and understand how you use this website mga matanda ay sinaksihan, you!